CSA staat voor Community Supported of Shared Agriculture. Een gemeenschapslandbouw die begint bij een respectvolle samenwerking en wederzijds engagement tussen boeren en deelnemers.
We leggen onze mogelijkheden en middelen samen en delen oogst en overvloed, kosten en risico’s, ideeën en inzet.

 

Wederzijdse verbinding

De deelnemers engageren zich voor een oogstaandeel van een jaar en betalen vooraf. Hiermee financieren ze de werkingskosten en een eerlijk loon voor de boeren. Zo kunnen de boeren focussen op waar ze het best in zijn: op een duurzame manier een grote diversiteit aan groenten telen, met een teeltplan dat helemaal afgestemd is op de deelnemers en variatie doorheen het jaar. In de periode van een jaar doorlopen we samen alle seizoenen, de overvloed van de zomer en de eenvoud van de winter.

We werken op basis van vertrouwen in en respect voor elkaar. De deelnemers krijgen inspraak in de werking van De Moeiakker. Zo bespreken we in een jaarlijkse evaluatievergadering de teelten, de financiën, de gemeenschapsactiviteiten en de communicatie.

 

“We kregen de vraag om mee alle pompoenen van het veld te oogsten. Dat was heel plezant in gezelschap. Mooi om mee te maken en ook mooi om te zien: een heel kleurrijk tafereel. Ik kijk ernaar uit dat we weer vaker kunnen komen meewerken en elkaar hier ontmoeten.”

Greet

Biologisch en ecologisch

We werken aan een vruchtbare bodem als aan een goede immuunsysteem, rijk aan (micro-)organismen, bemest met compost en geitenmest van een bioboerderij in Adegem. Groenbemesters, zo vaak als mogelijk bodembedekking en beperkte kerende grondbewerking stimuleren dat. We bewerken het veld biologisch en gebruiken geen chemische meststoffen of bestrijdingsmiddelen. We krijgen het bio certificaat van TUV Nord Integra, dat ons tweemaal per jaar controleert.

Vitale groenten beginnen bij de meest passende groenterassen en een vruchtbare bodem. Ongewenste insecten houden we weg door gebruik van doeken en netten en combinatieteelten.

Met zelfoogst kiezen we voor weinig voedselkilometers en geen verpakking. We werken voortdurend aan een grote biodiversiteit op en rond het veld, zo brengen we ecologische landbouw in de praktijk.

 

“Ik zag het veld als we naar de scouts gingen en vond het zo mooi met al die groenten. Ik las op het bord dat het een zelfoogstboerderij is en vroeg mama en papa om deel te nemen. Het is super tof om op het veld te gaan oogsten en nog gezond ook. Dat vertel ik aan iedereen, en mijn vrienden van de scouts toon ik wel eens welke groenten er allemaal staan.”
Emiel

“Het Is toch heel dapper dat jonge mensen de uitdaging van deze boerderij aangaan. We hadden zelf een moestuin en weten hoeveel tijd dat vraagt en hoe snel het misgaat. Er is hier zo’n variatie en de teelten doen het zo goed. Het zijn hier allemaal mooie groenten. Dan weet je, daar kruipt echt veel tijd, energie en zorg in. Daar plukken wij de vruchten van.”
Baptiste

“Ik zag het veld als we naar de scouts gingen en vond het zo mooi met al die groenten. Ik las op het bord dat het een zelfoogstboerderij is en vroeg mama en papa om deel te nemen. Het is super tof om op het veld te gaan oogsten en nog gezond ook. Dat vertel ik aan iedereen, en mijn vrienden van de scouts toon ik wel eens welke groenten er allemaal staan.” Emiel

“Het Is toch heel dapper dat jonge mensen de uitdaging van deze boerderij aangaan. We hadden zelf een moestuin en weten hoeveel tijd dat vraagt en hoe snel het misgaat. Er is hier zo’n variatie en de teelten doen het zo goed. Het zijn hier allemaal mooie groenten. Dan weet je, daar kruipt echt veel tijd, energie en zorg in. Daar plukken wij de vruchten van.” Baptiste

Een sociale gemeenschap

Een CSA-bedrijf is een ontmoetingsplaats.
Deelnemers ontmoeten er elkaar en de boeren tijdens het oogsten, samenwerkdagen, oogstfeesten, … . We nodigen deelnemers uit om erbij te zijn en initiatief te nemen. Ook sympathisanten, geïnteresseerden en buurtbewoners zijn welkom op opendeurdagen, een pop-up-markt en workshops.
Diversiteit onder de deelnemers vinden we belangrijk. Samen oefenen en groeien we in nieuwe respectvolle samenwerking tussen boer en consument en in samen gemeenschap vormen. Eén die consumenten, boeren, de bodem en biodiversiteit, gezonde voelding en leefstijl en een veerkrachtige lokale gemeenschap ten goede komt. We geloven dat dit essentieel is voor de wereld van morgen.

CSA - Netwerk

De Moeiakker is één van de 70 CSA-boerderijen in Vlaanderen, die elk hun eigen invulling geven aan gemeenschapslandbouw. Ze zorgen voor groenten, fruit en/of dierlijke producten. De één is een zelfoogstboerderij, de andere werkt met pakketten. De CSA-bedrijven wisselen uit, ondersteunen elkaar en werken samen in het CSA-Netwerk. Daar hebben wij veel aan.

Woon je te ver van De Moeiakker om bij ons deel te nemen? Dan vind je wellicht een CSA-boerderij bij jou in de buurt.